Iskanje po strani
 
Danes je: 19.04.2014
 
     
  » E-portal
Iskanje po strani
Prva stran
Kontakt
Arhiv novic
Arhiv dogodkov
Forum
Prijava
Lokalne volitve
Občina
- predstavitev občine
- župan
- uprava
- občinski svet
- odbori
Katalog informacij javnega značaja
- občinski predpisi
- OBČINSKI OBRAZCI
- razpisi in objave
TURISTIČNE INFORMACIJE
Elementar
Proračun
EVROPSKA SREDSTVA
Prireditve
Občinsko glasilo
Ostale informacije
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
KS Vojnik
KS Nova Cerkev
KS Frankolovo
Razvojni program
Družbene dejavnosti
Šolstvo in investicije
Podjetništvo in turizem
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Okolje, prostor ter komunala
Zanimive povezave
Društva
Lokacija
Pišite nam
 
 
 

 OBČINSKI RAZPISI IN OBJAVE

pdf  17/04/2014,13:49 namera svečomati

________________________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS ŠPORT 2014

doc Javni razpis šport 2014

doc Razpisni obrazci šport 2014-društva

doc Razpisni obrazci šport 2014-vrtec šola

 


 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV, KI NISO DRŽAVNA POMOČ NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI VOJNIK V LETU 2014

doc Razpis društva  s področja kmetijstva in razvoja podeželja 2014

doc Obrazec - društva kmetijstvo 2014

pdf namera sklenitev neposredne pogodbe

____________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA V LETU 2014

doc Javni razpis 2014- turizem

doc Obrazci turizem 2014

_______________________________________________________________________________

pdf namera začasni objekt

_____________________________________________________

pdf odločba grajeno javno dobro 3

pdf odločba grajeno javno dobro 4

______________________________________________________________

 doc Plakatna mesta za volitve v evropski parlament 25. 5. 2014


doc Razpis vrtnar 2014 17/03/2014

________________________________________________________________

ODLOČBA O PODELITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA

pdf 

_______________________________________________

OCENJEVANJE ŠKODE PO ŽLEDU 2014 - VEČ INFORMACIJ NA SPODNJI POVEZAVI, 21.2.2014,PPŽ:

http://www.vojnik.si/content/view/611/203/


OBJAVA:JN 1887/2014, z dne 17.02.2014 Kanalizacija severovzhod Arclin in Pot v Lešje-dodatek

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

zip Razpisna dokumentacija za Kanalizacijo severovzhod Arclin in Pot v Lešje-dodatek

pdf DETAJL HIŠNEGA PRIKLJUČKA


JAVNI RAZPIS ZA KULTURO 2014

doc Javni razpis kultura 2014

doc razpisni obrazci - kultura 2014

JAVNI RAZPIS spodbujanje podjetništva v občini Vojnik za leto 2014

doc Javni razpis za podjetništvo 2014
doc Vloga za novo delovno mesto 2014
doc Vloga za sofinaciranje projektne dokumentacije 2014

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisi lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/78 00 620 ali 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali v informacijski pisarni Občine Vojnik. 


JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Vojnik v letu 2014

doc Javni razpis kmetijstvo 2014
doc Razpisni obrazec - naložbe - 2014

doc Razpisni obrazec - dopolnilna dejavnost - 2014

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisi lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/78 00 620 ali 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali v informacijski pisarni Občine Vojnik.


OBJAVA: JN 280/2014, z dne 9.1.2014 Kanalizacija severovzhod Arclin in Pot v Lešje

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

zip Razpisna dokumentacija za kanalizacijo SV Arclin in Pot v Lešje

zip Dodatek k razpisni dokumentaciji

Opomba z dne, 16.1.2014: Pri popisih del je prišlo do podvajanja del na kanalu F2, zato se popis del za kanal F2 ukine in ostane popis del za kanal F2-2.del od RJ8 dalje.

POPRAVLJEN NOV POPIS ZA ČRPALIŠČE

xls Popis-Vojnik črpališče2-popravljen

NAMERA o oddaji stvarnega premoženja v zakuppdf  06/12/2013,13:16

________________________________________________________________

NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe pdf 

_________________________________________________________________ 

ODLOČBA O UGOTOVITVI, DA SO NEPREM. PARC.ŠT. 629, 1184/1, 1184/2 IN 1184/3 K.O. VOJNIK OKOLICA GRAJENO JAVNO DOBRO LOKALNEGA POMENA

pdf Odločba k.o.Vojnik okolica

_________________________________________________________________

 NAMERA O ZAČASNI ODDAJI JAVNIH POVRŠIN V NAJEM

pdf namera prostor za postavitev stojnic 03/10/2013,14:33

_________________________________________________________________ 

RAZPISI in NATEČAJI

doc Javni razpis - Druga drustva 2013

doc razpisni obrazci - druga društva 2013

____________________________________________________________________________

 JAVNI RAZPIS - STROKOVNI DELAVEC

 doc Razpis strokovni delavec 10/09/2013,09:57

 ____________________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK

pdf Javni razpis - telovadnica 2013/2014

doc Vloga za uporabo oziroma najem prostora telovadnice OŠ Vojnik 2013/2014 (doc)

pdf Vloga za uporabo oziroma najem prostora telovadnice OŠ Vojnik 2013/2014 (pdf)

pdf Pravilnik o uporabi telovadnice OŠ Vojnik

____________________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS-KONCESIJA POKOPALIŠČA

doc Javni razpis

pdf Razpisna dokumentacija

pdf Priloge

pdf Dopolnitev razpisne dokumentacije

pdf Vprašanja in odgovori

doc Vprašanja in odgovori 2

doc Vprašanja in odgovori 3

pdf Obr 8

doc Dopolnitev razpisne dokumentacije 2 - popravek pogodbe

_____________________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev finančne pomoči za vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) ČN za komunalne vode

doc razpisna dokumentacija ČN 2013

____________________________________________________________________________

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil 19.7.2013 objavili Javni razpis za izgradnjo pločnika Nova Cerkev  - oznaka javnega naročila je NMV 1738/2013.

pdf Navodila ponudnikom

doc NMV - Razpis - Pločnik Nova Cerkev

doc Pogodba - obrazec 11

doc Reference - obrazec 12

pdf Situacija - Plocnik Nova Cerkev

pdf Pločnik Nova Cerkev - pregledna karta

pdf Pločnik Nova Cerkev - situacija ureditve

pdf Pločnik Nova Cerkev - profil 

xlsx pločnik - popis del - razpis

__________________________________________________________________ 

JAVNI NATEČAJ SVETOVALEC 

  doc javni natecaj 2013 10/07/2013,08:52

___________________________________________________________________ 

PRIZNANJA OBČINE VOJNIK 2013

doc Razpis priznanja 2013

___________________________________________________________________   

JAVNI RAZPIS - ŠPORT 2013

doc Javni razpis šport 2013

doc Razpisni obrazci šport 2013 - društva

doc Razpisni obrazci šport 2013 - posamezniki

doc Razpisni obrazci šport 2013 - vrtec, šola

Kontakt: Urška Mužar, 03 78 00 623

(objava, 19.6.2013)

 _______________________________________________________________________

 OBJAVA: JN 6110/2013, z dne 22.5.2013 Vzdrževanje asfaltnih cest-letno in zimsko vzdrževanje za leti 2013 in 2014

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

zip Razpisna dokumentacija-vzdrževanje lokalnih cest občine Vojnik za leti 2013 in 2014 

OBJAVA: JN 5431/2013, z dne 10.5.2013 Sanacija plazu pod poslovno stanovanjskim objektom v Razgorju (ranč Kaja - Grom) v občini Vojnik

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

zip Razpisna dokumentacija 


NAMERA o prodaji stvarnega premoženja pdf 

_________________________________________________________________ 

OBJAVA: JN 4502/2013, z dne 19.4.2013 Sanacija plazu na J.P. ŠT. 964181 Trnovlje pri Socki

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

zip Razpisna dokumentacija-Sanacija plazu Trnovlje pri Socki 

 OBJAVA: JN 4389/2013, z dne 17.4.2013 Izgradnja kanalizacije v Občini Vojnik

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

zip razpisna_dokumentacija-kanalizacija

zip Dodatek 1 k razpisni dokumentaciji

doc Javni razpis 2013 - Turizem 

doc obrazci Turizem 2013


doc Razpis gospodarstvo 2013 objava

doc vloga Novo delovno mesto ali samozaposlitev 2013

doc vloga Projektna dokumentacija 2013

doc vloga Stroški nakupa patentov 2013


doc Javni razpis sociala_ 2013

 doc Razpisni obrazci - sociala 2013


JAVNO ZBIRANJE PONUDB

ZA PRODAJO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V LASTI OBČINE VOJNIK


doc JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V LASTI OBČINE VOJNIK

25 / 03 / 2013,12:43


JAVNI RAZPIS - VRTNAR

doc Javni razpis za vrtnarja za določen čas 01/03/2013,08:40


NAMERA o oddaji stvarnega premoženja v zakup pdf 


Objava dveh javnih razpisov, ki se nanašata na razvoj kmetijskih gospodarstev in društev s področja kmetijstva za leto 2013

doc Javni razpis za razvoj kmetistva v občini Vojnik  pdf Razpisni obrazec - naložbe-2013 
doc Javni razpis za društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja in kmetijstva 2013  docObrazec -društva 2013 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisi lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/78 00 620 ali 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali v informacijski pisarni Občine Vojnik.


doc javni_razpis_kultura_2013

doc razpisni_obrazci_-_kultura_2013


JAVNI RAZPIS - računovodja VII/2-III

 doc Razpis - Računovodja določen čas 11/12/2012,09:40

doc obvestilo o končanem JR

NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbedoc objavljeno 16.11.2012

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM ZA LETO 2013-2015

doc OBVESTILO

doc JAVNI RAZPIS
 

NAMERA o oddaji začasnega objekta v najem doc objavljeno 30.10.2012

NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbepdf  objavljeno 24.10.2012

NAMERA o ustanovitvi služnosti pdf 

_____________________________________________________________________________

NAMERA o začasni oddaji javnih površin v najem

doc Namera o začasni oddaji v najem

____________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS za druga društva 2012

doc Javni razpis

doc Razpisni obrazci

________________________________________________________________________________________

 JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev finančne pomoči za vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) ČN za komunalne vode

doc razpisna dokumentacija ČN 2012

____________________________________________________________________ 

Razpis-javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine 

doc razpis prodaja Verpete 2, Frankolovo

___________________________________________________________________ 

Obveščamo vas, da smo dne 14.6.2012 na Portalu javnih naročil objavili javni razpis za "Izvajanje osnovnošolskih prevozov v občini Vojnik, ki se izvajajo na okolju prijazen način, za šolska leta 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016" - oznaka JN 6408/2012. 

doc Razpis - prevozi

_________________________________________________________________________________________________________________________

doc Razpis za priznanja Občine Vojnik 2012

 _________________________________________________________________________________________________________________________

OBVESTILO O ZAKLJUČENEM JAVNEM NATEČAJU

Občina Vojnik objavlja Obvestilo o zaključku postopka javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta »OBČINSKI REDAR III«.  

Obveščamo, da je bil v javnem natečaju za zasedbo prostega delovnega mesta »OBČINSKI REDAR III« v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, ki je bil objavljen na spletni strani občine Vojnik dne 06.03.2012 izbran kandidat.

Nataša KOS, Vodja MIR

________________________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV, KI NISO DRŽAVNA POMOČ NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI VOJNIK V LETU 2012

doc Razpis drustva - kmetijstvo 2012 

doc Obrazec - drustva kmetijstvo 2012

doc Navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije 2012

___________________________________________________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA V LETU 2012

doc Javni razpis 2012 - turizem

doc Obrazci - 2012 

___________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS  ŠPORT 2012

doc Javni razpis - šport 2012

doc Razpisni obrazci šport 2012 - društva

doc Razpisni obrazci šport 2012 - posamezniki

doc Razpisni obrazci sport 2012 - vrtec, sola

_______________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS SOCIALA 2012

doc Javni razpis sociala 2012

doc Razpisni obrazci sociala 2012

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 JAVNI RAZPIS KULTURA 2012

doc Javni razpis kultura 2012

doc Razpisni obrazci kultura 2012

_______________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI NATEČAJ  - REFERENT 

Občina Vojnik dne 6. 4. 2012 objavlja javni natečaj za Referenta.  

doc Javni natečaj - Referent 06/04/2012,12:06

doc obvestilo o končanem natečajnem postopku

____________________________________________

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI VOJNIK V LETU 2012 (objava, 26.3.2012, ob 8.00)

doc Javni razpis za kmetijstvo 2012 - objava

doc Razpisni obrazec za nalozbe - 2012

Vloga bo na voljo od dneva te objave v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Vojnik ali na spletni strani Občine Vojnik: www.vojnik.si in http://www.mojaobcina.si/.

Rok za prijavo na javni razpis je do vključno ponedeljka, 14. maja 2012.          Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.00 ure oddana v tajništvu Občine Vojnik v zaprtih kuvertah, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 2012«.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/78 00 620 ali 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali v informacijski pisarni Občine Vojnik.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V LASTI OBČINE VOJNIK

Občina Vojnik objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnega zemljišča v lasti Občine Vojnik.

pdf Razpis - prodaja parcel

____________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI NATEČAJ - OBČINSKI REDAR

Občina Vojnik dne 6.3.2012 objavlja javni natečaj za občinskega redarja v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče.

pdf Javni natečaj 6.3.2012/10:00

_________________________________________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik v letu 2012

doc Razpis gospodarstvo_2012_-_objava

doc vloga-novo_delovno_mesto_2012

doc vloga-projektna_dokumentacija_2012

doc vloga-stroki_nakupa_patentov_2012

doc vloga-_standard_kakovosti__2012Obveščamo vas, da smo 22.2.2012 na Portalu javnih naročil objavili javni rapis za "Vzdrževanje asfaltnih cest - letno zimsko vzdrževanje".

doc Razpisna dokumentacija

 ___________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS - VRTNAR

doc javni razpis - vrtnar 09/02/2012,13:33

doc Obvestilo o končanem razpisnem postopku 

  

JAVNI RAZPIS - PRIPRAVNIK SVETOVALEC 

doc javni razpis - pripravnik svetovalec 21/12/2011,13:01

doc obvestilo o končanem razpisnem postopku

JAVNI RAZPIS - PRIPRAVNIK SVETOVALEC 

doc javni razpis - pripravnik svetovalec 02/12/2011,13:29

doc obvestilo o končanem razpisnem postopku

JAVNI POZIV - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

doc predlaganje članov OVK

doc Soglasje OVK

JAVNI POZIV - JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

doc poziv društvom za člana Sveta 

doc Soglasje JSKD

Obveščamo vas, da smo 22.11.2011 na Portalu javnih naročil objavili naročilo male vrednosti za "Zunanja ureditev vrtca Vojnik".

doc Vabilo

doc Navodila

doc Izjava ponudnika

doc Razpisna dokumetacija

doc Reference

doc Pogodba

xls Popis del

pdf Tloris (situacija zunanje ureditve)

pdf Tloris (situacija zunanje ureditve)

pdf Tloris (komunalna situacija zunanje ureditve)

pdf Tloris (zazidalna situacija zunanje ureditve)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obveščamo vas, da smo 24.10.2011 na Portalu javnih naročil objavili javni rapis za "Dostava in montaža kuhinjske opreme za nizkoenergetski vrtec Vojnik".

doc Razpisna dokumentacija

doc Sprememba 1. odstavka 13. člena razpisne dokumentacije

 xls Popis opreme - popravek 27.10.2011

pdf Tloris kuhinje

_____________________________________________________________________________________

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil 23. 8. 2011 objavili razpis za Rekonstrukcijo prireditvenega paviljona na Frankolovem. Oznaka naročila je NMV2788/2011.

 VABILO K ODDAJI PONUDBE  doc Vabilo - Paviljona Frankolovo
 NAVODILA PONUDNIKOM
 doc Navodila
 RAZPIS -NMV  doc NMV - Razpis
 IZJAVA PONUDNIKA
 doc Izjava ponudnika - Paviljon Frankolovo
 REFERENCE
 doc Reference 
 GRADBENA POGODBA
 doc Gradbena pogodba
 POPISI DEL
 xls Popisi

 ARHITEKTURA

 pdf 29_8_2011_prireditveni_paviljon


Objava: 24.8.2011,9:00

_____________________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS za izgradnjo nadomestnega mostu čez Hudinjo v Višnji vasi

doc razpis - most čez Hudinjo v Višnji vasi 11/08/2011,14:45

xls most Višnja vas - popis 11/08/2011,14:47 

_______________________________________________________________________________ 

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov drugih društev, ki jih bo občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2011

doc Javni razpis - druga društva

doc Razpisni obrazci - druga društva

_______________________________________________________________________________

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO STAVBNIH ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE VOJNIK

doc razpis prodaja parcel Vojnik okolica

_______________________________________________________

 doc JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva

JAVNI RAZPIS za sanacijo plazu pri stanovanjski hiši Pod Čerinom 5a v občini Vojnik, objavljen na Portalu javnih naročil pod oznako JN5234/2011

doc razpisna dokumentacija - plaz pod Čerinom

xls popis del-plaz pod Čerinom

______________________________________________________________________________ 

OBJAVA JAVNEGA RAZPISA: »Obnova centra kulture in ustvarjalnosti v kulturnem domu Vojnik« 

Na Portalu javnih naročil, dne 18.5.2011, pod številko objave JN 5136/2011, je bilo objavljeno obvestilo o naročilu (v nadaljevanju: javni razpis) po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008 in 19/2010; v nadaljevanju ZJN-2).

 doc Javni razpis - Center kulture
 xls KUD Vojnik - elektro instalacije - novi del-_ popis del - PZI 01
 xls KUD VOJNIK - elektro instalacije sanacija - popis del - PZI 01 
 xls KUD VOJNIK - GO dela popis del - PZI 01
 xls KUD VOJNIK - strojne instalacije - popis del - PZI 01
 zip Načrt arihitekture -  obstoječe stanje
 zip Načrt arhitekture 

 

JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev finančne pomoči in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih ) ČN za komunalne vode 

doc razpisna dokumentacija 

______________________________________________________________________________

 

doc razpis za računovodjo 22/04/2011,08:06

Objava:

doc Javni razpis kultura 2011

doc Razpisni obrazci - kultura 2011

doc Javni razpis sport 2011

doc Razpisni obrazci - sport 2011 vrtec in sola

doc Razpisni obrazci - sport 2011 posamezniki

doc Razpisni obrazci - sport 2011 drustva

doc Javni razpis - sociala 2011

doc Razpisni obrazci - sociala 2011

Objava:

 • JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik v letu 2011. doc Razpis

pdf Vloga - novo delovno mesto 2011

 • JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2011 doc Razpis

pdf Obrazec - turizem 2011

 • JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev, ki niso državna pomoč na področju kmetijstva v občini Vojnik v letu 2011 doc Razpis

pdf Obrazec - drustva kmetijstvo 2011pdf navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije

 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Vojnik v letu 2011 doc Razpis

pdf Obrazec nalozbe 2011


OBJAVA:   POSTOPEK POGAJANJ PO PREDHODNI OBJAVI ZA JN ŠT. 2793/2011 z dne 22.3.2011 - IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA VOJNIK

POPISI

xls POPIS: RUŠITVENA DELA

xls POPIS: GRADBENA DELA

xls POPIS: ELEKTROINŠTALACIJE

xls POPIS: STROJNE INŠTALACIJE

xls POPIS: ZAKLJUČNA DELA

xls POPIS: OPREMA

OBJAVA:    JN ŠT.2793/2011 z dne 22.3.2011 - IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA VOJNIK

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

doc RAZPISNA DOKUMENTACIJA - IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA VOJNIK

xls POPIS - IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA VOJNIK, dopolnjeno 25.3.2011 ob 13:30

xls POPIS STROJNE INŠTALACIJE, 1.4.2011

xls POPIS IGRAL

zip ARHITEKTURA - SKICE

zip ZUNANJA UREDITEV

zip STROJNE INŠTALACIJE

Za informacije smo vam na voljo na tel. št. 03 78 00 620, e-mail: Elektronski naslov je bil zakrit pred oglaševalskimi robotki; Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript .


RAZPIS ZA VZDRŽEVANJE ASFALTNIH CEST - LETNO ZIMSKO VZDRŽEVANJE

doc razpisna dokumentacija vzdrževanje cest 2011

doc popis del 2011


OBJAVA:    JN ŠT.798/2011 - IZGRADNJA TELOVADNICE OŠ VOJNIK             

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 

doc RAZPISNA DOKUMENTACIJA - IZGRADNJA TELOVADNICE  OŠ Vojnik

pdf PROJEKTNA NALOGA IN TEHNIČNI OPISI - IZGRADNJA TELOVADNICE  OŠ Vojnik 

zip TLORISI IDEJNEGA PROJEKTA IN POPIS OPREME


doc Razpis za prodajo stanovanja na naslovu Verpete 2 in Celjska cesta 14


JNMV  - IZGRADNJA KOMUNALNIH PRIKLJUČKOV ZA VRTEC VOJNIK PO PZI ŠT.37/10

Obvestilo o popravku:

V pogodbi in vabilo k oddaji ponudbe se popravi: rok plačila 30 dni od prejema in potrditve situacije.
 doc Vabilo k oddaji ponudbe - vrtec
 doc Ponudba za izvedbo gradnje - vrtec
 doc Izjava ponudnika - vrtec
 doc Reference - vrtec
 doc Gradbena pogodba
 pdf Popis - električni priključek - vrtec
 xls elektro priključek - popis
 pdf Popis - vodovod - vrtec
 xls vodovod vrtec  - popis_del
 pdf Popis - priključek plina - vrtec
 doc priključek plina - vrtec - pzi popis
čistopis pogodbe in vabila k oddaji ponnudbe
 doc obrazec 6 - gradbena pogodba -čistopis
 doc obrazec 2 - vabilo k oddaji ponudbe-vrtec - popravek

ZA LAŽJO PRIPRAVO PONUDBE SMO VAM PODALI POPISE V EXCELU (VODOVOD, ELEKTRIKA) IN  WORD OBLIKI (PLIN). V KOLIKOR BI VAS ZANIMAL ŠE GRADBENI DEL, VAM JE DOKUMENTACIJA NA VOLJO PO PREDHODNI NAJAVI ( BOŠTJAN ŠVAB 03/78 00 634).  

Za informacije v zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo smo vam na voljo na: 03/ 78 00 630, 648 ali Elektronski naslov je bil zakrit pred oglaševalskimi robotki; Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript .


ASFALTIRANJE CEST V KS Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo 

doc razpisna dokumentacija asfaltiranje cest 2010

doc asfaltiranje cest popis del

Objava prostega delovnega mesta OBČINSKI REDAR

doc objava


JAVNI RAZPIS za sanacijo plazu po neurju 2007 na cesti Frankolovo - Črešnjice od km 2+033 do km 2+063 

 doc razpisna dokumentacija sanacije plazu Črenšjice

xls popis del

DOPOLNITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Na vaše opozorilo dopolnjujemo razpisno dokumentacijo za JN Sanacija plazu po neurju 2007 na cesti Frankolovo-Črešnjice od km2+033 do km 2+063 v točki 1.6. Skupna ponudba/podizvajalci tako, da pravilno glasi:
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi JN v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi JN mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej JN dodeljeno zastopa neomejeno solidarno do naročnika.

Zgoraj navedeni pravni akto stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz točke 1.8 navodil razpisne dokumentacije o sposobnosti ponudnika ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev iz razpisne dokumentacije pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

Ponudbo odda ponudnik, ki je opredeljen za nosilca posla. naročnik bo skupino ponudnikov če bo podala najugodnejšo ponudbo sklenil večpartitno pogodbo (vsi ponudniki v skupini ponudnikov so podpisniki pogodbe z naročnikom).

Ponudnik lahko kot nosilec posla in/ali kot gospodarski subjekt v skupini ponudnikov v okviru tega JN nastopa le z eno ponudbo. V primeru, da se bo isti ponudnik kot vodilni ponudnik ali gospodarski subjekt v skupini ponudnikov pojavljal v več ponudbah, bodo vse te ponudbe izločene iz postopka oddaje JN.

Gospodarski subjekt lahko v več ponudbah nastopa le kot podizvajalec.

Ponudnike obveščamo, da zgoraj navedeno besedilo upoštevajo pri sestavljanju ponudbe.

__________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev finančnih pomoči in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) ČN za komunalne vode

doc razpis za ČN 2010 30/04/2010,11:57

_________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM ZA LETA 2010-2012 

doc Javni razpis

_________________________________________________________________

JAVNI RAZPISI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODJETNIŠTVA  V OBČINI VOJNIK ZA LETO 2010 

Informacije v zvezi z razpisi lahko dobite ne tel. št. 051 315 841 ali 03 78 00 647.

_________________________________________________________________

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Vojnik v letu 2010

doc Javni razpis kmetijstvo 2010

VLOGA:

doc Razpisni obrazec - NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA

_________________________________________________________________

Javni razpis za dodelitev sredstev, ki niso državna pomoč na področju kemtijstva v občini Vojnik v letu 2010

doc Javni razpis - kmetijska društva 2010

VLOGA IN NAVODILO

doc Navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije

doc Obrazec - DRUŠTVA- kmetijstvo 2010

_________________________________________________________________

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva  v občini Vojnik za leto 2010

doc JAVNI RAZPIS - gospodarstvo 2010

VLOGI:

doc vloga - Samozaposlitev 2010

doc vloga - Stroški nakupa, tehnično znanje 2010

_________________________________________________________________

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2010 

pdf Javni razpis kultura 2010 29/04/2010,12:12

pdf Razpisni obrazci-kultura 2010 29/04/2010,12:12

___________________________________________________________________________

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2010

pdf Javni razpis sociala 2010 29/04/2010,12:05

pdf Razpisni obrazci sociala 2010 29/04/2010,12:08

____________________________________________________________________________

Javno zbiranje ponudb za ustanovitev stvarne služnosti za izgradnjo solarne elektrarne na strehi Osnovne šole Vojnik in na strehi večnamenske dvorane v Novi Cerkvi

doc Javno zbiranje ponudb

___________________________________________________________________________________________________________

 Izgradnja čistilne naprave za 800 pe in glavnega zbirnega fekalnega kanala 1.0 Frankolovo

doc Razpisna dokumentacija - ČN in KANALIZACIJA 3

xls Frankolovo zbirni kanal 1.0 - brez cen

pdf Razpisna za ČN Frankolovo


INTERNI JAVNI NATEČAJ

- INTERNI NATEČAJ ZA VODJO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN DOBJE, DOBRNA, OPLOTNICA, SLOVENSKE KONJICE, ŠENTJUR, VITANJE, VOJNIK IN ZREČE 

DATUM OBJAVE 16.4.2010


Javni razpis za sofinaciranje programov na

področju turizma v Občini Vojnik

doc  Obrazci 2010


JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA 

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA, KI JIH BO OBČINA VOJNIK 

SOFINANCIRALA IZ OBČINSLEGA PRORAČUNA ZA LETO 2010

doc Javni razpis šport 2010

doc Razpisni obrazci šport 2010- društva

doc Razpisni obrazci šport 2010-posamezniki

doc Razpisni obrazci šport 2010-vrtec-šola _______________________________________________________________________________

 JAVNI NATEČAJ ZA SVETOVALCA II, I

doc javni natečaj 15/09/2009,08:37

Razpis za kmetijstvo 2009

doc razpisna dokumentacija za kmetijstvo 2009

doc razpisni obrazci - poljske ceste

________________________________________________________________________________

doc Poziv k predhodnemu posvetovanju o ustreznosti predlaganih imen ulic

doc Razpis priznanja 2009 - rok 17.8.2009  doc dosedanji prejemniki  

JAVNI RAZPIS za ukrep Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu

javni_razpis_za_ukrep_Finančna_pomoč_za_nadomestilo_škode_zaradi_požara_ali_strele_na_kmetijskem_gospodarstvu

_______________________________________________________________________________

RAZPIS za dodelitev finančne pomoči in vgradnjo malih čistilnih naprav za komunalne vode

pdf razpisna dokumentacija 

________________________________________________________________________________

doc Javni razpis za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (SME) v letu 2009 - SMER

doc Javni razpis za sofinanciranje redne dejavnosti društev, ustanov in zasebnih zavodov ter razvojnih programov nepridobitnih organizacij na področju varovanja in krepitve zdravja v letih 2009/10

doc Javni razpis za izbor izvajalcev javnih kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2009 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

___________________________________________________

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA

doc LETNI PROGRAM ŠPORTA 2009

doc JAVNI RAZPIS-ŠPORT 2009

doc RAZPISNI OBRAZCI - ŠPORT 2009 - DRUŠTVA

doc RAZPISNI OBRAZCI - ŠPORT 2009- POSAMEZNIKI

doc RAZPISNI OBRAZCI - ŠPORT 2009- VRTEC-ŠOLA

doc IZJAVA O VERODOSTOJNOSTI PODATKOV

____________________________________________________________

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNO-HUMANITARNIH DEJAVNOSTI

doc JAVNI RAZPIS - SOCIALA 2009

doc RAZPISNI OBRAZCI - SOCIALA 2009

doc IZJAVA O VERODOSTOJNOSTI PODATKOV

__________________________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV  LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI

doc JAVNI RAZPIS- KULTURA 2009

doc RAZPISNI OBRAZCI KULTURA 2009

doc IZJAVA O VERODOSTOJNOSTI POATKOV

___________________________________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA V LETU 2009

doc TURIZEM RAZPIS

doc OBRAZCI TURIZEM 2009 13/03/2009,14:28

 SVETOVALEC ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

rtf POTREBA PO DELAVCU 03/03/2009,16:16

JAVNI RAZPIS

LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE ASFALTNIH CEST V OBČINI VOJNIK

doc sklep o pričetku del 2009

doc razpisna dokumentacija- vzdrževanje cest 2009

_______________________________________________________________________________

Sancija plazu na cesti Frankolovo - Črešnjice, lokacija 3 

doc razpisna dokumentacija 2008

xls popis del - lokacija 3

________________________________________________________________________________

Občina Vojnik prodaja stavbno zemljišče v skupni izmeri 28.194 m²  na

atraktivni, razgledni in sončni lokaciji na griču v bližini središča Vojnika

ob cesti Vojnik – Konjsko. Na zemljišču je v skladu z ZN Konjsko možna

gradnja stanovanjskih hiš.

jpg Konjsko 1          jpg Konjsko 2          jpg Konjsko 3 

 doc ZBIRANJE PONUDB ZN Konjsko II. del - 15.10.2008

JAVNI POZIV 

doc JZP poziv-razpis

JAVNI NATEČAJ

doc objava - OBČINSKI REDAR 25/07/2008,11:11

_______________________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS ZA REKONSTRUKCIJO VOZIŠČA FRANKOLOVO-ČREŠNJICE-ŽIČE

doc razpisna dokumentacija

xls pop cesta

xls pop kamnito drenažno rebro lokacija 5

________________________________________________

IZVAJANJE OSNOVNOŠOLSKIH PREVOZOV V OBČINI VOJNIK V LETIH 2008 - 2012

doc razpisna dokumentacija okvirni sporazum

_______________________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS ZA IZGRADNJO VODOVODA STRAŽICA

pdf razpisna dokumentacija

xls popis del

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

RAZPIS - KONCESIJA

doc koncesija - pokopališče Vojnik 11/04/2008,10:52

JAVNI NATEČAJ

doc objava - VIŠJI REFERENT 08/04/2008,09:53

RAZPISI

JAVNI RAZPIS - asfaltiranje cest po Krajevnih skupnostih v Občini Vojnik

pdf razpisna dokumentacija asfaltiranje 2008

_________________________________________________

JAVNI RAZPIS - vzdrževanje asfaltnih cest - letno in zimsko vzdrževanje

pdf razpisna dokumentacija za vzdrevanje cest

___________________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev finančnih pomoči in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne vode

pdf javni razpis in razpisni obrazci za leto 2008

___________________________________________________________________________

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2008

doc javni razpis za šport 2008

doc razpisni obrazci - šport 2008 društva

doc razpisni obrazci - šport 2008 posamezniki

doc razpisni obrazci - šport 2008 vrtec šola

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2008

doc javni razpis kultura 2008

doc razpisni obrazci - kultura 2008

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno - humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2008

doc javni razpis sociala 2008

doc razpisni obrazci - sociala 2008

(objava z dne, 22.2.2008)

Spoštovani!

Obveščamo vas o aktualnih razpisih za spodbujanje podjetništva v Občini Vojnik za leto 2008.

1.) JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva občini Vojnik v letu 2008.

Vloge in besedilo javnega razpisa so vam na voljo v času uradnih ur v tajništvu Občine Vojnik, Keršova ul. 8, 3212 Vojnik ali na naši spletni strani: http://www.vojnik.si. Informacije vsak delavnik na tel. št. 03 78 00 647 ali 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner)

pdf razpis gospodarstvo 2008

pdf vloga standard kakovosti 08

pdf vloga projektna dokumentacija 08

pdf vloga samozaposlitev 08


JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO KOMPLEKSA ZEMLJIŠČ, KI JE V LASTI OBČINE VOJNIK (drugi del zemljišča ZN Konjsko) K.O. VOJNIK OKOLICA

doc JAVNA DRAŽBA ZN KONJSKO II.DEL

jpg ZN KONJSKO; jpg ZN KONJSKO1; jpg ZN KONJSKO2


JAVNI RAZPIS - POSODOBITEV VODOVODNEGA SISTEMA VOJNIK - TOMAŽ, MALE DOLE

doc Razpisna dokumentacija

POPISI DEL:

xls Male Dole - odsek Črešnjevec, xls Male Dole - odsek Dolgo rebro,

xls Male Dole - odsek Jamnik, xls Male Dole - odsek Velike Dole,

xls Male Dole - odsek Želče, xls Vodovod Devica Marija


doc Razpis za prodajo zemljišč v lasti Občine Vojnik - 2007


1. Javni razpis - pospeševanje malega gospodarstva 2007 - odprto do 16.11.2007

doc Javni razpis gospodarstvo 2007

doc Vloga gospodarstvo 2007- Projektna dokumentacija

doc Vloga gospodarstvo 2007- Samozaposlitev

doc Vloga gospodarstvo 2007-Stroski nakupa patentov, licenc izumov, tehnino znanje

doc Vloga gospodarstvo 2007- Standard kakovosti

doc Vloga gospodarstvo 2007- Udeležba na sejmu


NOVOROJENČKI

DRŽAVNE IN OBČINSKE POMOČI

PRODAJA OBČINSKEGA PREMOŽENJA


NOVOROJENČKI

Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Vojnik na 3. redni seji, dne 20.12.2006, sprejel sklep o obdaritvi novorojenčkov v občini Vojnik. Enkratna denarna pomoč za novorojence znaša 140,00€. Do navedene pomoči je upravičen eden od staršev novorojenca, če sta on in otrok državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v občini Vojnik. Znesek se nakaže upravičencu na njegov transakcijski račun, ki ga navede na vlogi.

Starše novorojenčkov obveščamo, da se lahko z rojstnim listom otroka v času uradnih ur zglasijo v tajništvu Občine Vojnik ali pisno vlogo s priloženim rojstnim listom ter fotokopijo bančnega računa pošljejo na naslov Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Rok za vložitev vloge je najkasneje štiri mesece po otrokovem rojstvu. S tem želimo srečnim družinam izkazati pozornost, saj se z njimi veselimo vsakega novega občana.


DRŽAVNE IN OBČINSKE POMOČI

Na podlagi sporazuma mora Slovenija tudi poročati Evropski komisiji o dodeljenih pomočeh. Slovenija je do sedaj pripravila tri letna poročila, v katerih še niso bili zajeti podatki za občine. V poročilu za leto 2002 pa bodo morali biti zajeti že tudi podatki o državnih pomočeh dodeljenih na lokalnem nivoju.

Državne pomoči so po zakonu:

 • pomenijo korist za prejemnika državne pomoči,
 • namenjeni financiranju ali sofinanciranju programov prejemnikov državnih pomoči, ki delujejo na trgu.

  Na osnovi tega zakona je Vlada Republike Slovenije ustanovila Komisijo za nadzor nad državnimi pomočmi (v nadaljevanju komisija), ki izvaja nadzor nad državnimi pomočmi.

  Zakon med drugim tudi določa, da morajo vse institucionalne enote, ki so v skladu s statističnimi predpisi opredeljene v sektorju država, kamor spadajo tudi občine, posredovati podatke o državnih pomočeh komisiji.

  Uredba o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur. I. RS, št. 59/00) podrobneje določa namene, za katere se državne pomoči lahko dodelijo, najvišje dodeljene višine državnih pomoči, upravičene stroške. Pri dodeljevanju državnih pomoči morate upoštevati le v tej uredbi dodeljene namene ter višine državnih pomoči in upravičene stroške.

  Iz zgornjega izhaja, da bomo v letu 2002 tudi občine morale priglašati nameravane državne pomoči za tekoče leto in pa v letu 2003 tudi poročati o vseh dodeljenih pomočeh v letu 2002.

  Občine moramo pripraviti pravilnike o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva, za pospeševanje zaposlovanja ter za pospeševanje obrti, podjetništva in turizma. Šele na podlagi pravilnikov, potrjenih od Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi, bomo lahko občine pripravile razpise za dodelitev subvencij za nova delovna mesta in regresiranje obresti ter razpis o intervencijah v ohranjanje podeželja (kmetijstva). Tako bodo razpisi za zgoraj navedene namene predvidoma objavljeni v junijski številki Ogledala.

 • Zadnja posodobitev: 17.04.2014
  Objavljeno: 07.08.2011
   


  Anketa
  Katere informacije pogrešate na spletni strani?
   
  Popularno
  Koledar dogodkov

  DOBRODOŠLICA RAZNOLIKOSTI

  ŠPORT IN REKREACIJA OBČINA VOJNIK


  Geografski informacijski sistem Občine Vojnik

  GOZDNA UČNA POT MODRIJANOV
   
   
   
       Izdelava Megasplet.net