Iskanje po strani
 
Danes je: 18.04.2014
 
     
  » E-portal
Iskanje po strani
Prva stran
Kontakt
Arhiv novic
Arhiv dogodkov
Forum
Prijava
Lokalne volitve
Občina
- predstavitev občine
- župan
- uprava
- občinski svet
- odbori
Katalog informacij javnega značaja
- občinski predpisi
- OBČINSKI OBRAZCI
- razpisi in objave
TURISTIČNE INFORMACIJE
Elementar
Proračun
EVROPSKA SREDSTVA
Prireditve
Občinsko glasilo
Ostale informacije
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
KS Vojnik
KS Nova Cerkev
KS Frankolovo
Razvojni program
Družbene dejavnosti
Šolstvo in investicije
Podjetništvo in turizem
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Okolje, prostor ter komunala
Zanimive povezave
Društva
Lokacija
Pišite nam
 
 
 

O B R A Z C I

OBRAZEC 1: doc Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi prostora

OBRAZEC 2: doc Vloga za izdajo lokacijske informacije za potrebe projektiranja in enostavnih objektov

OBRAZEC 3: doc Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

OBRAZEC 4: doc Vloga za priznanje upravičenosti do enkratne denarne pomoči za novorojenca v Občini Vojnik

OBRAZEC 5:doc Vloga za izdajo potrdila o lastni proizvodnji

OBRAZEC 6: doc Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine

OBRAZEC 7: doc Informativna vloga za najem stanovanja

OBRAZEC 8: doc Obrazec za pripombe OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN)

OBRAZEC 9:  doc Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) - obrazec 

OBRAZEC 10: doc Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

OBRAZEC 11: doc NAPOVED ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

OBRAZEC 12: doc Prijava uporabe zvočnih naprav

OBRAZEC 13: doc VLOGA ZA IZDAJO PROJEKTNIH POGOJEV IN SOGLASJA

OBRAZEC 14: doc VLOGA ZA IZDAJO DOKAZILA O SPREMEMBI NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČA V ZEMLJIŠČE ZA GRADNJO STAVB

Zadnja posodobitev: 21.08.2013
Objavljeno: 18.10.2005
 


Anketa
Katere informacije pogrešate na spletni strani?
 
Popularno
Koledar dogodkov

DOBRODOŠLICA RAZNOLIKOSTI

ŠPORT IN REKREACIJA OBČINA VOJNIK


Geografski informacijski sistem Občine Vojnik

GOZDNA UČNA POT MODRIJANOV
 
 
 
     Izdelava Megasplet.net