Iskanje po strani
 
Danes je: 19.04.2014
 
     
  » E-portal
Iskanje po strani
Prva stran
Kontakt
Arhiv novic
Arhiv dogodkov
Forum
Prijava
Lokalne volitve
Občina
- predstavitev občine
- župan
- uprava
- občinski svet
- odbori
Katalog informacij javnega značaja
- občinski predpisi
- OBČINSKI OBRAZCI
- razpisi in objave
TURISTIČNE INFORMACIJE
Elementar
Proračun
EVROPSKA SREDSTVA
Prireditve
Občinsko glasilo
Ostale informacije
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
KS Vojnik
KS Nova Cerkev
KS Frankolovo
Razvojni program
Družbene dejavnosti
Šolstvo in investicije
Podjetništvo in turizem
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Okolje, prostor ter komunala
Zanimive povezave
Društva
Lokacija
Pišite nam
 
 
 
Ž U P A N

ŽUPAN Občine Vojnik v mandatnem obdobju 2010 - 2014 je Benedikt PODERGAJS (SLS), roj. 18.07.1953, ekonomist, ki funkcijo opravlja poklicno že peto mandatno obdobje.

Župan predstavlja in zastopa občino ter občinski svet, ki ga sklicuje ter vodi seje, nima pa pravice glasovanja. Naloge župana so podrobneje definirane v 45. členu Statuta Občine Vojnik.

                 


PODŽUPAN

PODŽUPAN Občine Vojnik v mandatnem obdobju 2010-2014 je Brane PETRE (NSi), roj. 18.04.1963, ki opravlja funkcijo nepoklicno.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz županove pristojnosti, za katere ga župan pooblasti ter nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.
Zadnja posodobitev: 15.11.2010
Objavljeno: 19.10.2005
 
< Nazaj


Anketa
Katere informacije pogrešate na spletni strani?
 
Popularno
Koledar dogodkov

DOBRODOŠLICA RAZNOLIKOSTI

ŠPORT IN REKREACIJA OBČINA VOJNIK


Geografski informacijski sistem Občine Vojnik

GOZDNA UČNA POT MODRIJANOV
 
 
 
     Izdelava Megasplet.net