Iskanje po strani
 
Danes je: 24.04.2014
 
     
  » E-portal
Iskanje po strani
Prva stran
Kontakt
Arhiv novic
Arhiv dogodkov
Forum
Prijava
Lokalne volitve
Občina
- predstavitev občine
- župan
- uprava
- občinski svet
- odbori
Katalog informacij javnega značaja
- občinski predpisi
- OBČINSKI OBRAZCI
- razpisi in objave
TURISTIČNE INFORMACIJE
Elementar
Proračun
EVROPSKA SREDSTVA
Prireditve
Občinsko glasilo
Ostale informacije
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
KS Vojnik
KS Nova Cerkev
KS Frankolovo
Razvojni program
Družbene dejavnosti
Šolstvo in investicije
Podjetništvo in turizem
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Okolje, prostor ter komunala
Zanimive povezave
Društva
Lokacija
Pišite nam
 
 
 
Proračun

 

PRORAČUN ZA LETO 2014 (sprejet na 26.seji, 19.12.2013)

pdf odlok o proračunu 2014

pdf obrazložitve proračuna za leto 2014

pdf priloge k proračunu

pdf prihodki 2014

pdf splošni del 2014

pdf posebni del 2014 krajši

pdf posebni del 2014

pdf načrt razvojnih programov

______________________________________________________________________________ 

Javna obravnava osnutka PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2014

pdf OSNUTEK PRORAČUNA L. 2014

POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2013 (23.seja občinskega sveta, 30.7.2013)

pdf polletno poročilo 2013

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2013 (sprejet na 23.seji, 30.7.2013)

pdf odlok o rebalansu proračuna za leto 2013

pdf obrazložitev rebalansa proračuna za leto 2013

pdf rebalans 2013-1 splonši del

pdf rebalans 2013-1 posebni del krajša verzija

pdf rebalans 2013-1 posebni del

pdf načrt razvojnih programov rebalans 2013-1

____________________________________________________________________

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE VOJNIK ZA LETO 2012 (sprejet na 20.seji, 26.3.2012)

pdf odlok o zaključnem računu 2012

pdf zaključni račun 2012 1.del

pdf zaključni račun 2012 2.del

pdf zaključni račun 2012 3.del

pdf zaključni račun 2012 4.del

pdf priloge 2012

pdf letno poročilo ks Vojnik 2012

pdf letno poročilo ks Frankolovo 2012

pdf letno poročilo ks Nova Cerkev 2012

 

PRORAČUN ZA LETO 2013 (sprejet na 19.seji, 20.12.2012)

pdf načrt razvojnih programov

pdf načrt razvojnih programov ministrstvo

pdf obrazložitev

pdf odlok o proračunu za leto 2013

pdf posebni del 2013

pdf posebni del 2013 - krajša verzija

pdf priloge

pdf splošni del 2013 

 

JAVNA OBRAVNAVA OSNUTKA PRORAČUNA ZA LETO 2013

pdf 2. točka 18. redne seje-5. del 11

pdf 2. točka 18. redne seje-6. del 15

pdf 2. točka 18. redne seje-7. del 17

pdf 2. točka 18. redne seje o.s.-2. del 8

pdf 2. točka 18. redne seje o.s.-3. del 16

pdf 2. točka 18. redne seje o.s.-4. del 7

pdf 2. točka 18. redne seje o.s. 3

 

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2012 (sprejet na 17.seji, 18.10.2012)

pdf obrazložitev rebalansa proračuna 2012 - 2.del

pdf posebni del rebalansa proračuna 2012-3.del

pdf rebalans proračuna 2012-1.del

 

POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2012 (15.SEJA OBČINSKEGA SVETA, 26.07.2012) 

pdf polletno poročilo 2012 1.del

pdf polletno poročilo 2012 2.del

___________________________________________________________________

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2011 (sprejet na 13.seji,29.3.2012)

pdf odlok o zaključnem računu občina vojnik 2011

pdf 1. zaključni račun občine vojnik 2011

pdf 2. zaključni račun občine vojnik 2011

pdf 3. zaključni račun občine vojnik 2011

pdf 4. zaključni račun občine vojnik 2011

pdf priloge zaključnega računa 2011 občina vojnik

pdf letno poročilo 2011 KS Frankolovo

pdf letno poročilo 2011 KS Vojnik

pdf letno poročilo 2011 KS Nova Cerkev

PRORAČUN ZA LETO 2012 (sprejet na 11.seji, 15.12.2011)

pdf načrt razvojnih programov

pdf obrazložitev proračuna

pdf odlok o proračunu občine vojnik za leto 2012

pdf posebni del proračuna 2012

pdf posebni del proračuna 2012 - krajši

pdf prihodki 2012

pdf priloge k proračunu 2012

pdf splošni del proračuna 2012

PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2012 (sprejet na 11.seji, 15.12.2011)

pdf predlog proračuna 2012 1.del

pdf predlog proračuna 2012 2.del

OSNUTEK PRORAČUNA ZA LETO 2012 (sprejet na 10.seji,24.11.2011)

pdf osnutek proračuna 2012 1.del

pdf osnutek proračuna 2012 2.del

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2011-2 (sprejet na 10.seji, 24.11.2011)

pdf rebalans proračuna 2011-2 1.del

pdf rebalans proračuna 2011-2 2.del

-----------------------------------------------------------------------------------

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2011-1 (sprejet na 7. seji , 31.5.2011

pdf obrazložitev rebalansa proračuna_2011

pdf posebni del 1

pdf rebalans 2011-1 

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2010 (sprejet na 6. seji, 24.3.2011)

pdf Odlok o zakljucnem racunu - Obična Vojnik 2010

pdf zakljcuni raucn Obcine Vojnik 1 del

pdf zakljucni racun Obcine Vojnik 2 del

pdf zakljucni racun Obcine Vojnik 3 del

pdf zakljucni racun Obcine Vojnik 4 del

pdf zakljucni racun Obcine Vojnik 5 del

pdf zakljucni racun Obcine Vojnik 6 del

 

PRORAČUN ZA LETO 2011 (sprejet na 4.seji, 22.12.2010)

pdf odlok o proračunu občine vojnik za leto 2011

pdf načrt razvojnih programov

pdf obrazložitev proračuna 2011

pdf posebni del proračuna

pdf posebni del proračuna občine 2011

pdf priloge k proračunu 2011

pdf sploni del proračuna

pdf sprejet proračun prihodki 2011 

 __________________________________________

OSNUTEK PRORAČUNA ZA LETO 2011

pdf osnutek proračuna za 2011

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2010 (sprejet na seji 15.09.2010)

pdf načrt razvojnih programov

pdf obrazložitve rebalansa proračuna za leto 2010

pdf odlok o rebalansu proračuna občine vojnik za leto 2010

pdf posebni del II rebalansa proračuna občine Vojnik za leto 2010

pdf posebni del rebalansa proračuna občine vojnik za leto 2010

pdf povzetek rebalansa proračuna občine vojnik za leto 2010

pdf rebalans prihodki 2010-2

pdf splošni del rebalansa proračuna občine vojnik za leto 2010

_______________________________________________________________________________

 

PRORAČUN ZA LETO 2010 (sprejet na 28.seji 10.12.2009

pdf načrt razvojnih programov

pdf obrazložitev proračuna za leto 2010

pdf odlok o proračunu občine vojnik za leto 2010

pdf posebni del proračuna 1

pdf posebni del proračuna 2

pdf prihodki 2010

pdf splošni del proračuna 2010

______________________________________________________________________________

pdf zaključni račun proračuna 2009

______________________________________________________________________________

 

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2009

pdf nrp - rebalans 2009 07/10/2009,15:25

pdf obrazložitev - rebalans 2009 07/10/2009,15:27

pdf odlok - rebalans 2009 07/10/2009,15:28

pdf posebni del II. - rebalans 2009 07/10/2009,15:30

pdf posebni del - rebalans 2009 07/10/2009,15:31

pdf splošni del - rebalans 2009 07/10/2009,15:33

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA  2008 (sprejet na seji 26.03.2009)

pdf ezr - zr proračuna 2008 31/03/2009,13:02

pdf odlok zaključni račun 2008 31/03/2009,13:04

pdf poslovna poročila krajevnih skupnosti 31/03/2009,13:17

pdf računovodski izkazi 2008 31/03/2009,13:19

pdf zaključni račun 2008-posebni del 31/03/2009,13:20

pdf zaključni račun 2008-sploni del 31/03/2009,13:22

pdf zaključni račun proračuna 2008 31/03/2009,13:23

 

___________________________________________

PRORAČUN ZA LETO 2009 (sprejet na seji 18.12.2008) 

pdf načrtih razvojnih programov

pdf obrazložitev proračuna 2009

pdf odlok 2009

pdf posebni del proračuna 2009

pdf posebni del proračuna 2009-2

pdf splošni del proračuna 2009

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2008 ( SPEJET NA SEJI 25.9.2008)

pdf načrt razvojnih programov

pdf obrazložitev rebalansa proračuna 2008-2

pdf odlok

pdf posebni del proračuna 2

pdf posebni del proračuna

pdf prihodki_posebni_del

pdf splošni del proračuna

 

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2008 ( SPREJET NA SEJI 16.6.2008)

pdf načrt nabav oprema 2008 

pdf načrt razvojnih programov

pdf obrazložitev rebalans proračuna 2008-1

pdf odlok o rebalansu proračuna običine vojnik za leto 2008

pdf posebni del proračuna

pdf posebni del proračuna - 2

pdf prihodki - priloga rebalansa

pdf prodaja premoženja 2008 reb1

pdf splošni del proračuna 

 

PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2008 - sprejet 20.12.2007

pdf odlok o proračunu za leto 2008

pdf obrazložitev proračuna za leto 2008

pdf splošni del proračuna za leto 2008

pdf posebni del proračuna za leto 2008

pdf načrt razvojnih programov 2008 - 2012

pdf priloge proračuna za leto 2008

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2007

pdf Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2007

pdf Splošni del proračuna

pdf Posebni del proračuna - PRIHODKI

pdf Posebni del proračuna - ODHODKI

pdf Povzetek bilanc

pdf Načrti razvojni programov - spremembe

PRORAČUN ZA LETO 2007

pdf odlok-o-proracunu-obcine-vojnik-za-leto-2007

pdf splosni-del-proracuna 

pdf posebni-del-proracuna-2007

pdf prihodki-funkcionalni-proracun-2007

pdf povzetek-bilanc-2007

pdf obrazlozitev-proracuna-2007

pdf posamezni-letni-program-prodaje-2007

pdf nacrt-delovnih-mest-07

pdf nacrt-nabav-in-gradenj-2007

pdf nacrt-nabav-opreme-2007 

pdf nacrt-razvojnih-programov

 

Zadnja posodobitev: 31.01.2014
Objavljeno: 05.03.2007
 


Anketa
Katere informacije pogrešate na spletni strani?
 
Popularno
Koledar dogodkov

DOBRODOŠLICA RAZNOLIKOSTI

ŠPORT IN REKREACIJA OBČINA VOJNIK


Geografski informacijski sistem Občine Vojnik

GOZDNA UČNA POT MODRIJANOV
 
 
 
     Izdelava Megasplet.net